O statistice
O sčítání lidu
O čokoládě
Časopis Statistika&My

Cílem časopisu Českého statistického úřadu Statistika&My je popularizovat a šířit výsledky práce statistiků. Poskytuje svým čtenářům srozumitelnou formou informace o ekonomickém, sociálním, environmentálním a demografickém vývoji v ČR a ve světě. Upozorňuje na význam statistických zjišťování a výsledků pro řešení praktických otázek ve společnosti.

O složitém jednoduše

Publikace Českého statistického úřadu přibližuje laické veřejnosti i studentům odlehčenou formou pestrý svět statistiky. Stostránková knížka autorky Terezy Košťákové doplněná ilustracemi Tomáše Zimy je určená všem, kteří se chtějí vyznat ve světě čísel.

Česko v číslech

Publikace zpracovaná ve formě poutavých infografik doplněných kartogramy a krátkými shrnujícími texty popisuje demografický, sociální a ekonomický vývoj České republiky. Zobrazuje nejen vývoj Česka v posledních letech, ale i jeho pozici mezi státy Evropské unie. Nechybí ani regionální pohled v podobě specifických „nej“ v mezikrajském srovnání.

Příběh statistiky

Populárně naučná obrazová publikace Českého statistického úřadu Příběh statistiky, vydaná u příležitosti 95. výročí založení Státního úřadu statistického, sleduje cesty české i světové statistiky od počátků lidstva až po současnost.