Historie

Projekt Minisčítání vznikl na půdě Českého statistického úřadu v roce 2010 jako doprovodná vzdělávací akce v rámci informační kampaně ke Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Díky úspěchu, který Minisčítání 2010 zaznamenalo, se akce opakovala i v roce 2012, aniž by zájem českých škol a školáků jakkoli upadal.

Popularita Minisčítání, jehož výsledky se setkávají i s velkým mediálním zájmem, roste a Minisčítání 2015 obsadilo 3. místo v kategorii Cena odborné poroty Eduína 2015. Prestižní cena, udělovaná obecně prospěšnou společností EDUin za inovace ve vzdělávání, přispěla k zopakování Minisčítání v roce 2018 i k poznání, jak efektivně Minisčítání plní své cíle.

Cíle

Druhá polovina roku 2020, kdy se Minisčítání koná již popáté, se nese ve znamení vrcholících příprav na nadcházející Sčítání lidu, domů a bytů 2021. Jedním z hlavních cílů Minisčítání 2020 je tedy nejen popularizace statistiky, ale i přiblížení celospolečenského významu Sčítání 2021.

Minisčítání 2020 jako klíčová doprovodná akce ke Sčítání 2021 klade důraz na bezpečnost dat a přiblížení způsobu, kterým se statistické údaje zpracovávají. Pro děti i dospělé je Minisčítání cestou, jak ukázat, že každé statistické šetření je v současnosti zprávou o tom, jaká bude naše budoucnost.

Průběh Minisčítání 2020
Registrace účastníků
1. 10. – 13. 12. 2020
Registrace účastníků

Školy se zájmem o účast na Minisčítání se pomocí přístupových údajů ze zvacího dopisu registrují k účasti na webu Minisčítání 2020.

Minisčítání 2020
1. 11. – 13. 12. 2020
Minisčítání 2020

Žáci na školách zapojených do Minisčítání vyplňují sčítací dotazníky a současně přihlášené školy mohou sledovat průběžné výsledky.

Zveřejnění výsledků
Leden 2021
Zveřejnění výsledků

Na webu Minisčítání se objevují výsledky za celou Českou republiku pro širokou veřejnost.

Ochrana dat

Stejně jako Sčítání 2021, také Minisčítání 2020 považuje důraz na ochranu dat za jeden ze základních principů. Veškeré údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy. Ze zákona nesmějí být zveřejňovány, ani komukoli poskytovány.

S cílem co nejnázorněji seznámit děti se všemi aspekty statistických šetření dodržuje Český statistický úřad stejně přísná pravidla jako při Sčítání 2021. Ačkoli Minisčítání není v pravém slova smyslu statistickým šetřením, ale pouze jeho simulací, řídíme se při něm zákonem o státní statistické službě.

Partneři Minisčítání
Kontakt

Pro školy

  • E-mail: miniscitani@czso.cz
  • Telefon: 274 054 041 (Tereza Koutecká)
  • Telefon: 274 054 240 (Vítězslav Kozelek)

 

Pro média

  • Jan Cieslar (tiskový mluvčí)
  • E-mail: jan.cieslar@czso.cz
  • Telefon: 274 052 017, 604 149 190

 

Web ČSÚ: www.czso.cz