Historie

Projekt Minisčítání vznikl na půdě Českého statistického úřadu v roce 2010 jako doprovodná vzdělávací akce v rámci informační kampaně ke Sčítání, lidu, domů a bytů 2011. Díky úspěchu, který první Minisčítání zaznamenalo, se akce za hojné účasti škol a žáků opakovala v letech 2012, 2015 a 2018.

Popularita Minisčítání, jehož výsledky se setkávají i s velkým mediálním zájmem, přinesla projektu třetí místo v kategorii Cena odborné poroty Eduína 2015. Prestižní cena udělovaná obecně prospěšnou společností EDUin za inovace ve vzdělávání přispěla také k dalšímu pokračování Minisčítání.

Cíle

Druhá polovina roku 2020, kdy se Minisčítání koná již popáté, se nese ve znamení vrcholících příprav na nadcházející Sčítání lidu, domů a bytů 2021. Jedním z hlavních cílů Minisčítání 2020 je tedy nejen popularizace statistiky, ale i přiblížení celospolečenského významu blížícího se cenzu. 

Minisčítání 2020 jako klíčová doprovodná akce ke Sčítání 2021 klade důraz na bezpečnost dat a přiblížení způsobu, kterým se statistické údaje sbírají, zpracovávají a využívají. Pro děti i dospělé je Minisčítání cestou, jak ukázat, že každé statistické šetření je zprávou o aktuálním stavu a vývoji naší společnosti a že získaná data pomáhají při rozhodování o naší budoucnosti. 

Průběh Minisčítání 2020
Registrace škol
1. 10. – 13. 12. 2020
Registrace škol

Školy se zájmem o účast na Minisčítání se registrují k účasti na webu Minisčítání 2020. 

Minisčítání 2020
1. 11. – 13. 12. 2020
Minisčítání 2020

Žáci škol zapojených do Minisčítání vyplňují formuláře a současně přihlášení uživatelé mohou sledovat průběžné výsledky. 

Zveřejnění výsledků
Leden 2021
Zveřejnění výsledků

Na webu Minisčítání se objevují podrobné výsledky za celou Českou republiku pro širokou veřejnost.   

Kontakt

Pro školy

  • E-mail: miniscitani@czso.cz
  • Telefon: 274 054 041 (Tereza Koutecká, Odbor komunikace ČSÚ)
  • Telefon: 274 054 240 (Vítězslav Kozelek, Odbor komunikace ČSÚ) 

 

Pro média

Web ČSÚ: www.czso.cz

Web sčítání: www.scitani.cz